francesco scicluna June 6, 2022

Wasteserv – Roadshow Truck

The Mdina Local Council would like to notify that on Thursday 9th June 2022, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javza li nhar il-Ħamis 9 ta’ Ġunju 2022, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.