francesco scicluna October 7, 2022

Wasteserv – Roadshow Truck

The Mdina Local Council would like to notify that on, Thursday 13th October 2022, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javza li, nhar il-Ħamis 13 ta’Ottubru 2022, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.