francesco scicluna May 3, 2023

Wasteserv Roadshow Truck

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javza li nhar il-Ħamis il-11 ta’ Mejju 2023, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.

The Mdina Local Council would like to notify that on, Thursday 11th May 2023, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.