Mdina LC July 13, 2021

WasteServ Roadshow Truck

Il-Kunsill Lokali ta l-Mdina javza li, nhar il-Hamis 8 ta’ Lulju 2021, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.

The Mdina Local Council would like to notify that on, Thursday 8th July 2021, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.