francesco scicluna February 2, 2023

WasteServ Roadshow Kerbside Truck

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javża li nhar il-Ħamis 9 ta’ Frar 2023 l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas- 6:00pm.

The Mdina Local Council would like to notify that on Thursday 9th February 2023 the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 02:00pm till 06:00pm.