Christmas Lights Mdina 2020

The Mdina Local Council participated in this initiative effected by the Ministry for Tourism, the Malta Tourism Authority (MTA), and the Northern Region together with other Local Councils, to decorate the locality of Mdina with Christmas decorations and Christmas lights.
The Mdina Local Council entered this initiative as a celebrated Touristic Zone, especially during the festive Christmas period, thereby uplifting our spirits in celebrating Christmas altogether during these unprecedented times (the COVID-19 pandemic).

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Imdina pparteċipat f’din l-inizjattiva li ġie f’effett mill- Ministeru għat-Turizmu, l-Awtorita` tat-Turizmu (MTA), u r-Reġjun Tramuntana flimkien ma’ Kunsilli Lokali oħra, sabiex il-lokalita` ta’ l-Imdina tiġi mzejjna bid-dwal u tizjin tal-Milied, speċjalment bħala Zona Turistika fiz-zmien ħieni tal-Milied.
Il-Kunsill Lokali ta’ l-Imdina daħlet għal din l-inizzjativa sabiex tiċċelebra flimkien bħala Zona Turistika fi zmien il-Milied, sabiex inqawwu qalbna f’dan iz-zmien qalil tal-pandemija (COVID-19).

 

Photo credits: Mr. Ian Noel Pace