francesco scicluna April 27, 2023

Il-European Health Insurance Card

Il-European Health Insurance Card qed tiġi mġedda awtomatikament mingħajr il-ħtieġa ta’ applikazzjoni meta l-karta ma tibqax valida.
Is-sistema l-antika, fejn wieħed irid japplika għat-tiġdid, tibqa’ fis-seħħ għal dawk li għandhom EHIC li skadiet fi Frar li għadda jew qabel u għadhom ma ġeddudhiex.
The European Health Insurance Card is being renewed automatically without the need for an application when the card is no longer valid.
The old system, where one has to apply for renewal, remains in force for those with an EHIC that expired last February or earlier and did not renew it.
https://www.facebook.com/photo?fbid=609545477876491&set=a.225916756239367