Go to Top

WASTESERV ROADSHOW TRUCK

Lorenzo Calleja Ditch Mdina

Il-Kunsill Lokali ta l-Mdina javza li, nhar il-Ħamis 14 ta’ Ottubru 2021, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm. The Mdina Local Council would like to notify that on, Thursday 14th October 2021, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.