Go to Top

Local Councils Association – Elections

Avviz - Notice Ninfurmawkhom illi nhar is-Sibt, 9 ta’ Ottubru, l-ufficcju ser ikun maghluq ghal-pubbliku minhabba li ser ikun qieghed jintuza’ bhala post ta’ votazzjoni ghal-elezzjonijiet tal-Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali. Niskuzaw ruhna ghal kull inkonvenjenza. We would like to inform you that on, Saturday, 9th October, the office shall be closed to the public as it will be used as a polling booth in the Local Councils’ Association elections. We apologise …Read More