Category: Traffic & Parking

Local Permits System

Attached – Link to Sample

https://www.facebook.com/photo?fbid=969841603910392&set=a.966668174227735

Read More

Infrastructure Malta Closures at Saqqajja in Rabat

Infrastructure Malta Closures at Saqqajja in Rabat, as per below timeframes:
• Monday 12th September from 7:00pm till Tuesday 13th September 5:30am:
o Scarifying and cleaning works using traffic management plan attached named 2401-220907-Saqqajja TM 1 (full closure – access/exit from Gheriexem and Mtarfa)
o Laying of binder course asphalt layer using traffic management plan attached named 2401-220907-Saqqajja TM 1 (full closure– access/exit from Gheriexem and Mtarfa)
• Tuesday 13th September from 5:30am till 7:00pm:
o Laying and levelling of manhole covers and lay concrete accordingly using traffic management plan attached named 2401-220907-Saqqajja TM 2 (partial closure)
• Tuesday 13th September from 7:00pm till Wednesday 14th September 5:30am:
o Laying of wearing course asphalt layer using traffic management plan attached named 2401-220907-Saqqajja TM 1 (full closure– access/exit from Gheriexem and Mtarfa)

Read More

Infrastructure Malta closures at Saqqajja in Rabat

Infrastructure Malta infurmawna li t-Telgha tas-Saqqajja, direzzjoni lejn H’Attard ser tkun mghaluqa ghat-traffiku kif jidher hawn taht. It- traffiku ser ikun iddevjat minn Triq Gheriexem, Rabat u l-Imtarfa.

We have been informed by Infrastructure Malta that Telgha tas-Saqqajja, direction towards Attard shall be closed for traffic as per below. Traffic will be diverted through Triq Gheriexem, Rabat and Mtarfa.

30th August 7:00pm – 31st August 5:30am
31st August 7:00pm – 1st September 5:30am
1st September 7:00pm – 2nd September 5:30am

Read More

Gomorino Bridge – Asphalt Works

Avviz / Notice

The Mdina Local Council has been notified that Triq l-Istazzjon shall be closed due to asphalt works taking place on Gomorino Bridge from today Wednesday 20th July till Friday 22nd July, 2022.

Il-Kunsill Lokali Mdina ġie nfurmat li Triq l-Istazzjon ser tkun magħluqa minħabba xogħlijiet tal-asphalt fuq Gomorino Bridge mil-lum l-Erbgħa 20 ta’ Lulju sal- Ġimgħa 22 ta’ Lulju, 2022.

Read More