Category: Newsletters

Distribution of Organic Bags / Tqassim ta’ Boroz Organiċi

We would like to inform you that we have received a small amount of organic bags. One packet per every household can be collected from the Local Council office between Monday and Friday from 8:30am till 1:30pm and Saturday from 8:30am till 11:30am.

Ninfurmaw li waslulna ammont żgħir ta’ boroż organiċi. Jista’ jinġabar pakkett wieħed għal kull dar residenzjali mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8:30am u s-1:30pm u s-Sibt bejn it-8:30am u l-11:30am.

Read More

Annual Locality Meeting / Laqgħa Annwali tal-Lokalita`

The Mdina Local Council would like to notify that in accordance with Article 70 of the Local Council Act (Cap. 363), the Annual Locality Meeting will be held on Wednesday 21st December 2022 at 15:00 at the Mdina Local Council’s Office Hall where the budget for the year 2023 shall be discussed.

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina jixtieq jgharraf li skond l-Artiklu 70 mill-Ligi tal-Kunsilli Lokali (Kap. 363), l-Laqgha Annwali tal-Lokalita ser issir nhar l-Erbgha 21 ta’ Dicembru 2022 fit-15:00 fis-Sala tal-Ufficcju tal-Kunsill Lokali Mdina fejn ser jigi diskuss il-Bagit ghas-sena 2023.

Read More

Medieval Mdina 2022

Join our Medieval Mdina 2022 facebook page for more updates!

Available at:

https://www.facebook.com/mdinalocalcouncil/

https://www.facebook.com/medievalmdina/

Read More

GreenPak – Glass Collection

Tfakkira / Reminder

Il-gbir tal-hgieg ser isir nhar il-Gimgha, 28 ta’ Jannar 2022. Infakkrukhom li l-hgieg irid ikun go kontenitur riciklabbli u hgieg imkisser ma jistax jingabar. Grazzi.

Glass shall be collected this Friday, 28th January 2022. A gentle reminder that glass must be placed in reusable containers and broken glass shall not be collected. Thank you.

Read More

GreenPak iBINS

Ħasil ta’ l-iBins fi Triq l-Għarreqin, Mdina ssir mill-inqas kull tlett xhur mill-GreenPak.

Washing of the iBins in Triq l-Għarreqin, Mdina, is done routinely at a minimum of once per quarter by GreenPak.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Read More

Organic Waste Collection

Ġentilment ninfurmawkhom li l-borża organika ser tinġabar bħas-soltu fil-festa pubblika nhar il-Ġimgħa 2 ta’ April (il-Ġimgħa l-Kbira).

We inform you that the organic bag shall be collected as usual during the public feast on Friday 2nd April (Good Friday).

Organic Waste

 

Read More

Enemalta Scheduled Downtime Updates

Avviż ta’ qtugħ ta’ dawl mill-Korporazzjoni Enemalta.

Notice on interruption of electricity from Enemalta.

Read More