Category: news

Il-European Health Insurance Card

Il-European Health Insurance Card qed tiġi mġedda awtomatikament mingħajr il-ħtieġa ta’ applikazzjoni meta l-karta ma tibqax valida.
Is-sistema l-antika, fejn wieħed irid japplika għat-tiġdid, tibqa’ fis-seħħ għal dawk li għandhom EHIC li skadiet fi Frar li għadda jew qabel u għadhom ma ġeddudhiex.
The European Health Insurance Card is being renewed automatically without the need for an application when the card is no longer valid.
The old system, where one has to apply for renewal, remains in force for those with an EHIC that expired last February or earlier and did not renew it.
https://www.facebook.com/photo?fbid=609545477876491&set=a.225916756239367

Read More

Water Service Interruption – MDINA, RABAT (Malta) – 25/04/2023

Water Service Interruption – MDINA, RABAT (Malta) – 25/04/2023
Consumers residing in Whole Rabat (Malta), Whole Mdina Area may be affected by an interruption in the water supply due to Repair Master Meter in the area. Water will be suspended from 07:30:00and shall be restored at around 15:00:00.
Kindly share or tag your relatives or friends who might be affected by this service interruption.
Water quality issues? Click https://www.wsc.com.mt/water-quality/ for more info

Read More

Enemalta Scheduled Downtime Updates

Enemalta Scheduled Downtime Updates
Please find below a list of upcoming scheduled network maintenance and upgrade works which may necessitate temporary electricity supply interruptions in, or in parts of, the indicated streets. These works are carried out regularly throughout the year as part of the servicing and reinforcement requirements of the national electricity grid.
Start Date/Time 11/04/2023 at 07:00 am
End Date/Time 11/04/2023 at 12:00 pm
Streets effected:
TRIQ IL- BELT VALLETTA
TRIQ TAL- INFETTI
TRIQ L- IMDINA
TRIQ IL- BELT VALLETTA
HEMSIJA, LIMITI TA’

Read More

Online Local Permits System

For more Information, kindly access the link provided hereunder:

https://www.facebook.com/localpermits.gov.mt

Read More

Solidarjeta’ mal-vittmi tat-terrimot! – Solidarity with the earthquake victims!

Solidarjeta’ mal-vittmi tat-terrimot! L-ambaxxata tar-Repubblika Torka qegħda tappella għal għotjiet ta’ numru ta’ oġġetti li jinstabu fil-lista annessa. Nħeġġu lil min jista’ sabiex iżur l-Ambaxxata Torka u juri l-ġenerożita tal-Maltin. Dawk li ma’ jistawx iżuru l-Ambaxxata Torka jistgħu jħallu l-affarijiet l-uffiċċju tal-Kunsill waqt il-ħinijiet tal-ftuħ bejn il-Ħamis li ġej u l-Erbgħa tal-ġimgħa d-dieħla.

Solidarity with the earthquake victims! The Embassy of the Turkish Republic is appealing for kind donations of goods in the list attached. We urge all those who can, to visit the Turkish embassy and show the generosity of this country. Those unable to visit the Embassy may leave their donated goods at the Local Council’s office during our opening hours between next Thursday and Wednesday of next week.

Read More

Distribution of Organic Bags / Tqassim ta’ Boroz Organiċi

We would like to inform you that we have received a small amount of organic bags. One packet per every household can be collected from the Local Council office between Monday and Friday from 8:30am till 1:30pm and Saturday from 8:30am till 11:30am.

Ninfurmaw li waslulna ammont żgħir ta’ boroż organiċi. Jista’ jinġabar pakkett wieħed għal kull dar residenzjali mill-uffiċċju tal-Kunsill Lokali mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn it-8:30am u s-1:30pm u s-Sibt bejn it-8:30am u l-11:30am.

Read More

Annual Locality Meeting / Laqgħa Annwali tal-Lokalita`

The Mdina Local Council would like to notify that in accordance with Article 70 of the Local Council Act (Cap. 363), the Annual Locality Meeting will be held on Wednesday 21st December 2022 at 15:00 at the Mdina Local Council’s Office Hall where the budget for the year 2023 shall be discussed.

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina jixtieq jgharraf li skond l-Artiklu 70 mill-Ligi tal-Kunsilli Lokali (Kap. 363), l-Laqgha Annwali tal-Lokalita ser issir nhar l-Erbgha 21 ta’ Dicembru 2022 fit-15:00 fis-Sala tal-Ufficcju tal-Kunsill Lokali Mdina fejn ser jigi diskuss il-Bagit ghas-sena 2023.

Read More