Category: Education

Patriotism = Anti-Racism / Patrijottizmu = Anti-Razzizmu

Following the first ‘Patriotism = Anti-Racism’ event which was held in Msida in February, the Human Rights Directorate cordially invites you to the second series of discussions at grassroots level on the subject ‘Patriotism = Anti-Racism’.
The event will take place at the Ħal Safi Local Council premises on the 03rd of May between 18:30 and 20:30. The event will take the form of a panel discussion between four speakers from different backgrounds and a subsequent open discussion. The discussion takes as its point of departure the understanding that one’s love for Malta today rejects nothing of our history, but also includes our status as standard-bearers in the field of equality and the determination to embrace the intercultural and diverse society that we are, and which drives our economic success.
The event will be held in Maltese and is being organised in collaboration with the Anti-Racism Platform and Kunsill Reġjonali Punent.
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Wara l-ewwel attività ‘Patrijottiżmu = Anti-Razziżmu’ li saret fl-Imsida fi Frar, id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem kordjalment jistiednek għat-tieni sensiela ta’ diskussjonijiet fil-livell tal-bażi dwar is-suġġett ‘Patrijottiżmu = Kontra r-Razziżmu’.
L-attività se ssir fil-bini tal-Kunsill Lokali Ħal Safi nhar it-3 ta’ Mejju bejn is-18:30 u t-20:30. L-avveniment se jieħu l-forma ta’ diskussjoni ta’ panel bejn erba’ kelliema minn sfondi differenti u diskussjoni miftuħa sussegwenti. Id-diskussjoni tieħu bħala l-punt ta’ tluq tagħha l-fehim li l-imħabba ta’ wieħed għal Malta llum ma tiċħad xejn mill-istorja tagħna, iżda tinkludi wkoll l-istatus tagħna ta’ standards fil-qasam tal-ugwaljanza u d-determinazzjoni li nħaddnu s-soċjetà interkulturali u diversa li aħna, u li jmexxi s-suċċess ekonomiku tagħna.
L-attività se ssir bil-Malti u qed tiġi organizzata b’kollaborazzjoni mal-Pjattaforma Kontra r-Razziżmu u l-Kunsill Reġjonali Punent.

 

Read More

Sessjonijiet Edukattivi dwar l-Abbuż finanzjaru u l-Frodi fl-Anzjanità – Educational sessions on Elder FinaAbuse and Fraud

Sessjonijiet Edukattivi dwar l-Abbuż finanzjaru u l-Frodi fl-Anzjanità
L-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità se tkun qed torganizza seminars dwar l-abbuż u l-frodi fost persuni akbar fl-età. Dawn is-sessjonijiet se jsiru bl-għan ewlieni li nżidu l-għarfien fuq it-tipi t’abbuż finanzjarju li persuni akbar fl-età jistgħu jesperjenzaw, kif jistgħu jevitawh u fejn jistgħu jsibu l-għajnuna f’każ ta’ abbuż.
Dawn is-sessjonjiiet se jsiru fil-lokalitajiet ta’ Raħal Ġdid, Birkirkara, San Pawl il-Baħar, Wied il-Għajn u ż-Żurrieq. L-applikazzjonijiet huma miftuħa għas-seminar li ser jsir:
Iż-Żurrieq fit-2 ta’ Ġunju 2023
Persuni li ghandhom 60 sena jew iktar li jgħixu fil-komunità u li jixtiequ jattendu għal dawn is-sesminars għandhom iċemplu fuq: 22788374 / 22788337, bejn is-7:30am u s-2:30pm mit-Tnejn sal-Ġimgħa biex jirriservaw post, jew billi jimlew il-formola onlajn billi jagħfsu hawn.
Educational sessions on Elder FinaAbuse and Fraud
The Active Ageing and Community Care shall be organising seminars on financial abuse and fraud for older persons living in the community. These sessions are intended to raise awareness on the different types of financial abuse and fraud amongst older persons, how older persons can avoid going through such abuse and whom or where to contact in such cases.
These seminars will be held in the following localities: Paola, Birkirkara, St. Paul’s Bay, Marsascala and Żurrieq. Applications are now open for the seminar which will be held at:
Marsaskala Active Ageing Centre on 15th May 2023
Żurrieq Active Ageing Centre on 2nd June 2023
Persons aged 60 years and over living in the community, who are interested to attend to one of these seminars are to phone: 22788374 / 22788337, from Monday to Friday between 7:30am and 2:30pm to reserve a place, or they can apply online from the following link:

Read More

Department of Information (Malta)

Please refer to link hereunder:

https://www.facebook.com/photo?fbid=538465688317804&set=a.225916762906033

Read More

GreenPak – COOP: iBins

Be responsible – clean all glass items before disposing of them in the iBins!
Remember not to place bulky items next to the iBins as doing so will incur fines of €150 issued by LESA.
Find your nearest available iBiN by visiting our web app
>> ibins.com.mt << #caringfortheenvironment #iBiNrecycling #recyclingdoneright https://fb.watch/gNPqyYHGgI/

Read More

Academic Promotional Campaign

Link Attached Below:

Academic Promotional Campaign
Location: Siġġiewi Civic Centre
Shuttle bus:
2 routes
First Route 1 (South) – Ħal Kirkop (14:45, 16:30), Ħal Safi (15:00, 16:45), Żurrieq (15:15, 17:00), Mqabba (15:30, 17:15), Qrendi (15:45, 17:30), Siġġiewi
Second Route 2 (North) – Mdina Gate (15:00, 16:30), Rabat (15:15, 16:45), Ħad Dingli (15:30, 17:00), Ħaż-Żebbuġ (15:45, 17:15), Siġġiewi
Return Route 1 & 2 – departure from Siggiewi Local Council to respective routes (North & South) will be at 7:30pm

https://fb.me/e/1RUMOzODx

Read More

GreenPak – iBiN

https://www.facebook.com/GreenPakMalta/photos/a.589001004478341/5485447708166955/

Read More

Medieval Mdina 2022

Join our Medieval Mdina 2022 facebook page for more updates!

Available at:

https://www.facebook.com/mdinalocalcouncil/

https://www.facebook.com/medievalmdina/

Read More

Cultural Event – HRGM

Link Attached to HRGM Cultural Event

https://www.facebook.com/photo/?fbid=292025733055816&set=a.186014260323631

Read More