francesco scicluna March 16, 2022

Avviz / Notice

Avviz
B’konformita` ma’ Ċirkolari 03/2022 maħruġa mid-Divizjoni tal-Gvern Lokali lill-Kunsilli Lokali kollha l-uffiċċju tagħna mhux ser jiftaħ is-Sibt 26 ta’ Marzu 2022.

Notice
In line with Circular 03/2022 issued by the Local Government Division to all Local Councils our Offices shall not open on Saturday 26th March 2022.