Organic Waste / Skart Organiku

Avviz – Notice

Għada, l-Erbgħa 29 ta’ Ġunju 2022, il-borza organiku (Organic Waste), ser jinġabru bhas-soltu. Grazzi.

Tomorrow, Tuesday 29th June 2022, the organic bag (Organic Waste), shall be collected as usual. Thank you.

Read More

Avviz – Notice

Għada, it-Tlieta 7 ta’ Ġunju 2022, il-borza s-sewda (Mixed Waste) u l-borza l-griza/hadra tar-Riċiklagg, ser jinġabru bhas-soltu. Grazzi.

Tomorrow, Tuesday 7th June 2022, the black bag (Mixed Waste) and the grey/green Recycle bag, shall be collected as usual. Thank you.

Read More

Wasteserv – Roadshow Truck

The Mdina Local Council would like to notify that on Thursday 9th June 2022, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javza li nhar il-Ħamis 9 ta’ Ġunju 2022, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.

Read More

GreenPak: Green Bag Collection

GreenPak

Green Bag Collection:

https://www.facebook.com/GreenPakMalta/photos/pcb.5515847445126981/5515846595127066

https://www.facebook.com/GreenPakMalta/photos/pcb.5515847445126981/5515846588460400

Read More