Organic Bag / Borza Organiku

Avviz – Notice

Ghada, il-Gimgha 15 ta’ April 2022 (il-Gimgha l-Kbira), l-borza organika, ser tingabar bhas-soltu. Grazzi.

Tomorrow, Friday 15th April 2022 (Good Friday), the organic bag shall be collected as usual. Thank you.

Read More

Wasteserv – Roadshow Truck

The Mdina Local Council would like to notify that on, Thursday 14th April 2022, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javza li, nhar il-Ħamis 14 ta’ April 2022, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.

ify

Read More