Cultural Event – HRGM

Link Attached to HRGM Cultural Event

https://www.facebook.com/photo/?fbid=292025733055816&set=a.186014260323631

Read More

Avviz / Notice

Avviz
B’konformita` ma’ Ċirkolari 03/2022 maħruġa mid-Divizjoni tal-Gvern Lokali lill-Kunsilli Lokali kollha l-uffiċċju tagħna mhux ser jiftaħ is-Sibt 26 ta’ Marzu 2022.

Notice
In line with Circular 03/2022 issued by the Local Government Division to all Local Councils our Offices shall not open on Saturday 26th March 2022.

Read More

Wasteserv – Roadshow Truck

The Mdina Local Council would like to notify that on, Thursday 10th March 2022, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javza li, nhar il-Ħamis 10 ta’ Marzu 2022, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.

Read More