WATER – Be the Change

We’ll be joining you during this week, the campaign WATER – Be the Change will be in the locality of Mdina.

Dates: Monday 15th to Friday 19th November
Hours: 8:30 – 13:30
Venue: Mdina Local Council, Corte Capitanale, Misraħ il-Kunsill, Mdina

If you are going to exchange your voucher for a water saving kit, which includes five tools, remember to bring the following:
– Your voucher
– Your Identity Card and a copy of the Identity Card of the ARMS account holder
– Recent ARMS receipt
– Face mask

Do you have any questions? Visit www.water.org.mt/join-the-drops or call 8007 2337.

This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund – Structural and Investment Funds 2014-2020

Read More

L-ILMA – Ibda Minnek

Se nkunu fostkom matul din il-ġimgħa, il-kampanja L-ILMA – Ibda Minnek se tkun fil-lokalità tal-Mdina.

Dati: It-Tnejn 15 sal-Ġimgħa 19 ta’ Novembru
Ħinijiet: 08:30 – 13:30
Post: Kunsill Lokali Mdina, Corte Capitanale, Misrah il-Kunsill, Mdina

Jekk se tkun ġej issarraf il-vawċer tiegħek għal kit tal-iffrankar tal-ilma, li tinkludi ħames għodod, ftakar biex iġġib miegħek dawn li ġejjin:
– Il- vawċer tiegħek
– Il-Karta tal-Identità tiegħek u kopja tal-Karta tal-Identità ta’ sid il-kont tal-ARMS
– Kont riċenti tal-ARMS
– Il-maskra tal-wiċċ

Għandek xi mistoqsijiet? Żur is-sit www.water.org.mt/join-the-drops jew ċempel fuq 8007 2337.

Dan il-proġett hu parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond ta’ Koeżjoni – Fondi Strutturali u ta’ Investiment 2014-2020

Read More

Water Be The Change – 12th till 14th November, 2021

https://www.facebook.com/waterbethechange/photos/a.2318447285039046/2933302953553473/

Hey ?????/?????, our mobile unit will be visiting your locality this weekend!

?????: Friday 12th November till Sunday 14th November
?????: Between 9:00am – 5:00pm
????????: Mdina/Rabat: Howard Gardens parking area (next to Saqqaja bandli)
?????? ????: https://goo.gl/maps/h13hUmwVxNZdku8DA

If you’re coming along to redeem your voucher for a full water conservation kit which includes 5 water-saving devices, remember to bring:
1. Your voucher
2. Your ID card, and a copy of the ID card of the ARMS account holder
3. A recent ARMS residential utility bill
4. Your face mask

Got questions? Visit https://water.org.mt/join-the-drops/

This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund – European Structural and Investment Funds 2014-2020.

#EUfunds #Malta #eufundsformalta #cohesionfund #investinginyourfuture
@mdinalocalcouncil @kunsillrabat

Read More

WasteServ – Roadshow Truck

The Mdina Local Council would like to notify that on Thursday 11th November 2021, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javża li nhar il-Ħamis 11 ta’ Novembru 2021, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.

Read More

Influenza Vaccine

Avviz – Notice

Read More