Go to Top

October 2021

GreenPak – Collection of Glass from your Doorstep

Tfakkira / Reminder Il-ġbir tal-ħġieġ ser isir nhar il-Ġimgha, 29 ta’ Ottubru 2021. Infakkrukhom li l-ħġieġ irid ikun ġo kontenitur riċiklabbli u ħġieġ imkisser ma jistax jinġabar. Grazzi. Glass shall be collected this Friday, 29th October 2021. A gentle reminder that glass must be placed in reusable containers and broken glass shall not be collected. Thank you.

Enemalta Scheduled Downtime Updates

Avviż ta’ qtugħ ta’ dawl mill-Korporazzjoni Enemalta. Notice on interruption of electricity from Enemalta. L-Imdina 27 October 2021 09:00am – 27 October 2021 11:00am Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas: TELGHA TAS-SAQQAJJA TRIQ IL-BELT VALLETTA TRIQ TAL-INFETTI TARAG TAS-SAQQAJJA TRIQ L-IMDINA, LIMITI TAL-HEMSIJA For assistance, contact our Customer Care team on 8007 …Read More

WasteServ: Ċentri għall-Iskart Goff / Civic Amenity Sites

Avviz: WasteServ is-Sibt 16 t’Ottubru, ċ-Ċentri għall-Iskart Goff se jagħlqu fis-1.00pm. L-aħħar dħul ikun fis-12:45pm. Notice: WasteServ on Saturday 16th October, Civic Amenity Sites for Bulky Waste will be closed at 1.00pm. The last entry is 12:45pm.

WASTESERV ROADSHOW TRUCK

Il-Kunsill Lokali ta l-Mdina javza li, nhar il-Ħamis 14 ta’ Ottubru 2021, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm. The Mdina Local Council would like to notify that on, Thursday 14th October 2021, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.