Local Councils Association Elections

Avviz – Notice

Ninfurmawkhom illi nhar is-Sibt, 9 ta’ Ottubru, l-ufficcju ser ikun magħluq għal-pubbliku minħabba li ser ikun qieghed jintuza’ bħala post ta’ votazzjoni għal-elezzjonijiet tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.
Niskuzaw ruħna għal kull inkonvenjenza.

We would like to inform you that on, Saturday, 9th October, the office shall be closed to the public as it will be used as a polling booth in the Local Councils’ Association elections.
We apologise for any inconvenience caused.

Read More

Mixed Waste & Recycle Bag

Avviz – Notice

Għada, it-Tlieta 21 ta’ Settembru 2021, il-borza s-sewda (Mixed Waste) u l-borza l-griza/hadra tar-Riciklagg, ser jingabru bhas-soltu. Grazzi.

Tomorrow, Tuesday 21st September 2021, the black bag (Mixed Waste) and the grey/green Recycle bag, shall be collected as usual. Thank you.

Read More

GreenPak iBINS

Ħasil ta’ l-iBins fi Triq l-Għarreqin, Mdina ssir mill-inqas kull tlett xhur mill-GreenPak.

Washing of the iBins in Triq l-Għarreqin, Mdina, is done routinely at a minimum of once per quarter by GreenPak.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Read More

WasteServ Roadshow Truck

The Mdina Local Council would like to notify that on Thursday 9th September 2021, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.

Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javża li nhar il-Ħamis 9 ta’ Settembru 2021, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.

Read More

Organic Waste Collection

Tomorrow, Wednesday 8th September 2021, the organic waste bag, shall be collected as usual. Thank you.

Għada, l-Erbgħa 8 ta’ Settembru 2021, il-borza ta’ l-iskart organiku, ser tingabar bħas-soltu. Grazzi.

Read More