Go to Top

May 2021

WasteServ RoadShow Kerbside Truck

May 13 @ 8:00 am – 12:00 pm Il-Kunsill Lokali ta’ l-Mdina javża li nhar il-Ħamis 13 ta’ Mejju 2021 l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mit-8:00am sa 12:00pm. The Mdina Local Council would like to notify that on Thursday 13th May 2021 the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 08:00am till 12:00pm. https://www.wsm.com.mt/en/roadshow

Suspension of Parking – Sospensjoni ta’ Traffiku

The Mdina Local Council notifies that from Thursday, 6th May 2021, at 11:00 p.m., till Friday, 7th May, 2021, at 5:00 a.m., Saqqajja Hill will be closed for traffic. We apologise for any inconvenience caused. Il-Kunsill Lokali Mdina jgharraf li minn nhar il-Hamis, 6 ta’ Mejju, 2021, mil-11:00 p.m., sal-Gimgha, 7 ta’ Mejju, 2021 fil-5:00 a.m.,, It-Telgha tas-Saqqajja se tkun maghluqa ghat-traffiku. Niskuzaw ruhna ghal kull inkonvenjenza. Siteplan-scale-1-2500-landscape 06.05.2021 till …Read More